INFORMACE

Sekce věnovaná informacím ohledně poskytovatele služeb tohoto serveru, autorizovaných servisních partnerů na území České republiky, servisních podmínkách servisních středisek značky Lenovo. Dále odkazy na vhodného poskytovatele zabezpečení dat a zařízení, včetně outsourcingu správy IT.

Poskytovatel služby

Servisní podmínky Lenovo v ČR

Servisní partneři Think v ČR

Servisní partneři Idea

Outsourcing IT

Zabezpečení dat a zařízení