NAHLÁŠENÍ ZTRÁTY ZAŘÍZENÍlost_and_found_pic1

Pokud došlo ke ztrátě nebo odcizení zařízení Lenovo, můžete tuto skutečnost nahlásit a zapsat do databáze prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Jakmile bude takové zařízení v databázi budou kontaktovány příslušné instituce.